האזן לרדיו, בחר את התחנות המועדפות עליך ומצא אותן כאן. התחל ממש ב-עמוד הבית!

àééì âåìï îáòã ìãîòä Eyal Golanלחיות
  • ùøéú çãã - æä ùùåîø òìéé - Sarit Hadad - Ze Shoshmer Alei
  • àåøé ùëéá - úáéðé
  • àééì âåìï äéà ìà àú îéìéí
  • ñè äù÷èéí îæøçéú|îàåø àãøé ãåãå àäøåï.. DJ Fredi
  • ìéàåø ðø÷éñ åàáé ÷åøï àåìé
  • çééí îùä éåàá éöç÷ - òã ñåó äòåìí
  • ìéøåï øîúé àôéìå ø÷ äìéìä ÷ìéô
  • ÷åáé ôøõ - àðé àåäá àåúê .wmv
  • îåùé÷ òôéä îä àéúê ä÷ìéô äøùîé Moshik Afia

פרופיל

רדיו סנטר התחילה את דרכה בשנת 1994 כתחנת רדיו פיראטית ששידרה מהעיר רמלה. לאחרונה לאחר תקופה ארוכה של חוסר פעילות חזרה התחנה לשדר ברשת כתחנת רדיו אינטרנטית. התחנה משדרת 24 שעות מוזיקה מגוונת ופועלת לקידום המוזיקה המזרחית בארץ.

כל התגובות