רדיו נוסטלגיה ישראלית

Stream

האזן לרדיו, בחר את התחנות המועדפות עליך ומצא אותן כאן. התחל ממש ב-עמוד הבית!

áðæéï - âùíלחיות
  • ìä÷ú ôé÷åã äîøëæ - øá äàåø åäúëìú
  • çééí îùä - úï ìæîï ììëú
  • äãåãàéí - îä ìîãú áâï
  • ùìéùééú äúàåîéí - ùìâéä
  • éäåøí âàåï - àåø åéøåùìéí
  • éäåøí âàåï - òõ äàìåï
  • òéðú ùøåó - ùéøä áöéáåø @ äëé éùøàìé ùéù
  • öååú äååé öðçðéí - àâãú ùìåùä åàøáòä
  • â'å òîø - æä ìà ðåøà

פרופיל

רדיו נוסטלגיה הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמשדרת מוסיקה עברית ושירי ארץ ישראל היפה משנות הארבעים ועד שנות השמונים. בנוסף התחנה משדרת בין קטעי המוזיקה קטעים קצרים מההיסטוריה והנוסטלגיה של ישראל. לתחנה קהל מאזינים רחב מהארץ והעולם.

סיסמא

קול הנוסטלגיה שלי

הראה עוד הראה פחות

כל התגובות