רדיו נוסטלגיה ישראלית

Stream

האזן לרדיו, בחר את התחנות המועדפות עליך ומצא אותן כאן. התחל ממש ב-עמוד הבית!

çáåøú æîø ìê - æåìúðå îé éåãòלחיות
  • öéôé æøð÷éï - ðòøé áéí áéúå
  • öååú äååé öðçðéí - àâãú ùìåùä åàøáòä
  • ùîòåï éùøàìé - äúæîåøú ùì øàùåï
  • çååä àìáøùèééï - æîø ðåãã-äîùåìç
  • îúé ëñôé - ùéø òøù
  • éåñó âåìðã - ÷ãéîä äùåèø - 1935
  • äùìåùøéí - äàåäáéí àú äàáéá
  • àôøéí ùîéø - éåúø îñúí àçú
  • ùå÷åìã îðèä îñèé÷ - çâéâú àáéá

פרופיל

רדיו נוסטלגיה הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמשדרת מוסיקה עברית ושירי ארץ ישראל היפה משנות הארבעים ועד שנות השמונים. בנוסף התחנה משדרת בין קטעי המוזיקה קטעים קצרים מההיסטוריה והנוסטלגיה של ישראל. לתחנה קהל מאזינים רחב מהארץ והעולם.

סיסמא

קול הנוסטלגיה שלי

הראה עוד הראה פחות

כל התגובות