רדיו נוסטלגיה ישראלית

Stream

Écoutez la radio, sélectionnez vos stations préférées et trouvez-les ici. Commencez directement sur le עמוד הבית!

àäåáä òåæøé - àìéìú äàâíלחיות
  • ÷ç úôåæ - 1980
  • ùìéùééú âùø äéø÷åï - äâáéò
  • çðé ðçîéàñ - ôåúçéí ùåìçï @ äëé éùøàìé ùéù
  • ìä÷ú äðç
  • éòì ìåé - úîåðä
  • Shlomo Artzi - Bishvila Ata Melech Ha'olam [When You Are a King]
  • ãðé ñðãøñåï - àöì äãåãä åäãåã
  • òåæé îàéøé - æîø ìñôéðä
  • ùåùðä ãîàøé - äéä äåà àôåø

פרופיל

רדיו נוסטלגיה הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמשדרת מוסיקה עברית ושירי ארץ ישראל היפה משנות הארבעים ועד שנות השמונים. בנוסף התחנה משדרת בין קטעי המוזיקה קטעים קצרים מההיסטוריה והנוסטלגיה של ישראל. לתחנה קהל מאזינים רחב מהארץ והעולם.

סיסמא

קול הנוסטלגיה שלי

הראה עוד הראה פחות

כל התגובות