רדיו נוסטלגיה ישראלית

Stream

Écoutez la radio, sélectionnez vos stations préférées et trouvez-les ici. Commencez directement sur le עמוד הבית!

úé÷é ãééï - ëùéáåà çîåø ìáïלחיות
  • ùîùåï áø-ðåé - äãøê ìàéìú
  • äâùù äçéååø - âï ðòåì
  • ùìîä àøöé - ùðåéé îæâ äàåéø
  • éäåøí âàåï - äùø îùä îåðèéôéåøé
  • ùí èåá ìåé åàôøéí ùîéø - äéãòú àú äãøê
  • àøé÷ àééðùèééï - ãåãå
  • ãåãå æëàé - òåã éäéä èåá áàøõ éùøàì
  • éäåøí âàåï - ìçéé äòí äæä
  • ùìîä ééãåá - áùìåù àøáò îìéí

פרופיל

רדיו נוסטלגיה הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמשדרת מוסיקה עברית ושירי ארץ ישראל היפה משנות הארבעים ועד שנות השמונים. בנוסף התחנה משדרת בין קטעי המוזיקה קטעים קצרים מההיסטוריה והנוסטלגיה של ישראל. לתחנה קהל מאזינים רחב מהארץ והעולם.

סיסמא

קול הנוסטלגיה שלי

הראה עוד הראה פחות

כל התגובות